Dlaczego potrzebujemy RMUA u lekarza?


Logo of the Social Insurance Institution of Poland
Poland's Social Insurance logo

In the following article produced for the benefit of their clients but included here for general interest, is an article by one of Luxmed’s experts showing why it is that in Poland even privately insured patients still may be required by their doctor to possess proof of social insurance under certain circumstances.

Witam,

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lekarz ma prawo odmówić wystawienia recepty na leki refundowane, jeżeli Pacjent nie przedstawi dowodu aktualnego ubezpieczenia. Takim dowodem może być każdy dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków NFZ, w szczególności dokument potwierdzający opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego.

Zasady wystawiania recept na leki refundowane są takie same dla wszystkich podmiotów opieki zdrowotnej i są regulowane umowami, które każdy lekarz zawiera z NFZ. Specjalista, który wypisze lek refundowany nieubezpieczonemu Pacjentowi, może być zmuszony do zwrócenia Funduszowi różnicy pomiędzy ceną leku refundowanego a jego pełnopłatnego odpowiednika wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od dnia dokonania refundacji.

Zależy nam aby nie dopuścić do sytuacji, w której lekarz może odmówić wystawienia recepty na lek refundowany, dlatego prosimy wszystkich Pacjentów o zabieranie ze sobą na wizyty dokumentów potwierdzających opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego (np. druków RMUA).

Oczywiście, lekarz zawsze może przepisać Choremu lek pełnopłatny, niezależnie od tego czy Pacjent przedstawi dowód opłacenia składek ubezpieczeniowych.

Liczymy na Państwa zrozumienie i prosimy o poinformowanie Państwa Pracowników o regulowanych Ustawą zasadach postępowania w przypadku leków refundowanych.

Pozdrawiam

Anna Cieślicka

Młodszy Specjalista ds.Administrowania Umowami

Lux Med Sp. z o.o.

ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa
tel. (22) 430 30 75

fax. (22) 331 85 85
e-mail: anna.cieslicka

Your thoughts welcome, go ahead:

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.