Dlaczego potrzebujemy RMUA u lekarza?


Logo of the Social Insurance Institution of Poland
Poland's Social Insurance logo

In the following article produced for the benefit of their clients but included here for general interest, is an article by one of Luxmed’s experts showing why it is that in Poland even privately insured patients still may be required by their doctor to possess proof of social insurance under certain circumstances.

Witam,

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lekarz ma prawo odmówić wystawienia recepty na leki refundowane, jeżeli Pacjent nie przedstawi dowodu aktualnego ubezpieczenia. Takim dowodem może być każdy dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków NFZ, w szczególności dokument potwierdzający opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego. Continue reading “Dlaczego potrzebujemy RMUA u lekarza?”